Główna Biblioteka Lekarska

im. Stanisława Konopki            

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22,    tel. 22-849-78-51 do 53,    fax: 22-849-78-02,    e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
godz. otwarcia pon-pt 10-18; sob 10-14
Dział Starej Książki Med., ul. Jazdów 1A, 00-467 Warszawa, pon-pt 9-15,    tel. 22-622-50-05,    e-mail: zb.spec@gbl.waw.pl
Oddział Katowice


40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 49 A
tel./fax 322-586-605
e-mail: , gbl@izba-lekarska.org.pl
Kierownik: mgr Danuta Korzon


Oddział GBL w Katowicach powstał w 1955 roku. Biblioteka mieści się w budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

Z kart historii Katowickiego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie [pdf]

Pamięci dr Adama Parlińskiego (1906-1980) [pdf]

Bibliografia publikacji dr n. med. Krzysztofa Brożka za lata 1965-2015 [pdf]

ZBIORY:

książki: 14299 vol.
czasopisma: 8736 vol.
liczba tytułów czasopism: 761 w tym zagranicznych 113
mikroformy: 9981 jedn. (74 tytuły czasopism zagranicznych)
Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie : www.gbl.waw.pl/ckcz/

USŁUGI:

 • udostępnianie zbiorów prezencyjne i na zewnątrz biblioteki
  Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, natomiast do wypożyczeń na zewnątrz uprawnieni są tylko pracownicy ochrony zdrowia oraz naukowcy krajowi;
 • udzielanie ustnych informacji bezpośrednich i pośrednich (telefonicznych) oraz pisemnych - w formie elektronicznej (fax, email) - w zakresie danych rzeczowych tj. faktów, osób, dat, adresów oraz w zakresie informacji katalogowej (ustalenie miejsca przechowywania poszukiwanego dokumentu);
 • informacje tekstowe - przyjmowanie zamówień na kserokopie materiałów z GBL oraz pośrednictwo w zamawianiu kserokopii dokumentów z innych bibliotek; elektroniczne kopiowanie dokumentów (skanowanie, nagrywanie, wydruki na drukarce);
 • dostęp do baz własnych GBL:
 • dostęp do katalogów GBL
 • dostęp do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych:
 • dostęp do baz bibliograficznych:
 • e-książki
 • informacje bibliograficzne - pomoc w poszukiwaniu literatury i źródeł bibliograficznych:
  • sporządzanie zestawień tematycznych piśmiennictwa,
  • uzupełnienia bibliograficzne brakujących szczegółów opisu cytowanego źródła;
 • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie;
 • prowadzenie praktyk studenckich.

Godziny otwarcia biblioteki:
      poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 19.00
      wtorek, czwartek: 9.00 - 15.00
Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !prof. Stanisław Konopka (1896-1982)