Główna Biblioteka Lekarska

im. Stanisława Konopki            

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22,    tel. 22-849-78-51 do 53,    fax: 22-849-78-02,    e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
godz. otwarcia pon-pt 10-18; sob 10-14
Dział Starej Książki Med., ul. Jazdów 1A, 00-467 Warszawa, pon-pt 9-15,    tel. 22-622-50-05,    e-mail: zb.spec@gbl.waw.pl
Oddział Radom


26-600 Radom
ul. Aleksandrowicza 5
tel. 483-613-354
e-mail: odzrad@gbl.waw.pl
Kierownik: Halina Bonatowska


Oddział GBL w Radomiu rozpoczął swoją działalność w 1991 roku. Biblioteka mieści się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej bazą naukową dla pracowników
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i nie tylko...
[pdf]


Początki Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, a Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Radomiu jako źródło podnoszenia kwalifikacji zawodowych [pdf]

Bohdana Mirosława Kijewska – nestorka radomskiego pielęgniarstwa (1915-2006) [pdf]

ZBIORY:

książki: 6215 vol.
liczba bieżących tytułów czasopism : 56 w tym 6 zagranicznych
Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie : www.gbl.waw.pl/ckcz/

USŁUGI:


Godziny otwarcia biblioteki:
      poniedziałek, środa: 9.00 - 18.00
      wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
lipiec - sierpień:
      poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00
Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !prof. Stanisław Konopka (1896-1982)